Gözüm kara atıldım yola

Önümde tepeler veremem mola
Engel olurlar tapamam kula
Elimi açar yalvarırım Râbba.

Küçük BEN

Fotoğrafım
BIR BEN VARKI BENIM ICIMDE BENDEN ÖTE BENDEN ZIYADE...

Bana KATLANANLAR